Menü Kapat

TESYEV Burs Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV), devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilere seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir.) alınmamalıdır.
6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
7. Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç son sınıfta okuyor olunmamalıdır.

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamasının dışındadır. Bu öğrencilerin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.  

TESYEV bursuna başvuru yapmak isteyen engelli öğrencilerin 20 Ekim 2023 saat 16.00’ya kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan, TESYEV tarafından istenilen evrakları, Öğrenci Yaşam Merkezi 1. katta bulunan Engelli Öğrenci Birimine veya Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK VE DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;  

1. Yüksek  öğrenimine  yeni  kayıt  yaptırmış  müracaatçılar  için  YKS  sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM`den alınabilir), kayıt olunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,
2. Ara sınıfta  okuyan müracaatçılar  için öğrenim süresince  aldıkları  dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not  dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
3. e-Devletten alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da
    e-devletten isim görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
10. Anne,  baba  ve  öğrenci  adına   araç  varsa,  araç  tescil   belgesi,  yoksa   e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
11. Varsa   anne, baba  veya  öğrenciye  ait  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.